letní slunovrat

Žebříček letního slunovratu
Klička Ondřej       88 Svita            4:13 12
Klička Ondřej       88 Svita            4:18 13
Fliedr Tomáš         76 FBKS          4:22 16
Šimůnek Jan         82 Iscarex         4:25 11
Lorenc Marek       93 Atpol           4:25 15
Lorenc Marek       93 ATPOL        4:26 14
Kubíček Jan          87 Litom          4:27 12
Lorenc Marek       93  Š.Důl          4:27 13
Fliedr Tomáš         76 Bike Sádek  4:28 15
Řemínek Matěj     86 Ji.Litomyšl  4:30 11
Radiměřský Karel 87 Atpol           4:30 15
Lorenc Tomáš       86 Atpol           4:31 15
Klíma Petr             93 Atpol           4:32 16
Havran Jan            93 Pohora         4:32 17
Havran Jan            93 Pohora         4:34 18
Radiměřský Karel 87 ATPOL        4:35 14
Klíma Petr             93 ATPOL        4:36 14
Šimůnek Jan          82 Iscarex        4:36 10
Mužík Jan              98  Atpol          4:38 13
Havran Jan             93 Hejno          4:38 15
Havran Jan             93 HH              4:38 169
Šutera Josef           79 Atpol           4:40 11
Šutera Josef           79 Atpol           4:40 13
Lorenc Tomáš        86 Atpol           4:41 10
Kubíček Jan           87 Litom.         4:45 13
Radiměřský Karel  87 Atpol           4:47 13
Češka Milan           89 ATPOL        4:49 14
Šutera Josef           79 Atpol            4:51 15
Radiměřský Karel 87 Atpol            4:51 16
Řemínek Matěj      86 Litom          4:52 12
Radiměřský Karel  87 Atpol           4:54 17
Večeře Tomáš        90 Atpol           4:55 10
Radiměřský Karel 87 Atpol            4:55 18
Bukáček Marek     04 Atpol            4:55 18
Kapoun Jan            03 Atpol           4:58 17
Klimeš Ondřej       95 Atpol           4:59 16
Tomšů Jan             98 Atpol            5:00 15     
Mužík Jan             98 Atpol            5:01 12
Švec Jiří                90 Polička         5:02 13
Řemínek Štěpán    89 Choce          5:06 12
Pazdera Aleš          96 ATPOL        5:07 14
Uher Jan                99 SDH Š.Důl  5:07 15
Novák Josef          85 Svita            5:07 16
Dittrich Jiří            84                     5:09 15
Nožka Stanislav    75 Atpol            5:09 16
Spěvák Martin       00 Svita            5:09 18
Večeře Tomáš        90 Atpol           5:10 12 
Beneš Milan          78 Atpol           5:10  13 
Bartoň Jiří              73 Bike Sádek 5:10 15
Srnský Václav        73 Bike Sádek 5:11 15
Kapoun Jan            75 Atpol           5:11 17
Krátká Anna          69 Hvězda        5:12 12
Hermany Petr        84 Florbal         5:12 14
Klimeš Ondřej       95 Atpol            5:13 15
Šimůnek Jan          82 Iscarex         5:13 16
Beneš Milan          78 Atpol           5:14 11
Klimeš Ondřej       95 ATPOL       5:14 14
Červ Jakub             89 Atpol          5:14 18
Nožka Stanislav    75 Atpol           5:15 13
Kapoun Petr           75 Atpol          5:15 18
Kapoun Jan            03 Atpol          5:16 16
Červ Jakub             89 Atpol          5:16 17
Nožka Stanislav    75 Atpol           5:17 15
Havran Lukáš        97 Pohora        5:18 18
Trnka Jiří               99 Atpol           5:19 15
Kapoun Petr          75 Atpol           5:19 16
Turbak Jaroslav     63 Atpol           5:19 17
Večeře Tomáš        90 Atpol           5:21 11
Bartoň Jiří             73 Polička         5:21 13 
Kapoun Petr          75 Atpol            5:21 15
Vlčková Zuzana    91 Atpol           5:22 11
Trnka Pavel           99 ATPOL        5:22 14
Schauerová Lenka 88 Atpol           5:22 16
Bureš Jiří               66 Sádek          5:23  13
Večeře Tomáš        90 atpol            5:25  18
Štyndl Miroslav    57 Atpol            5:26 12
Nožka Stanislav    75 ATPOL         5:26 14
Simon Petr             72 Polička        5:26 18
Jílek Vojta             82 Babka           5:28 15
Slaný Filip            97 Atpol            5:30 12
Krátká Anna         69 Hvepa           5:30 15
Beneš David         91 Hvězda         5:31 13
Křivka Michal      89 SDH Š. Důl  5:31 15
Paulíček Jakub     87 SDH Š.Důl   5:31 15
Beneš Milan         78 Atpol            5:32 12
Flídr Karel            99 SDH Š Důl   5:32 15
Bartoňová Adéla   03 Atpol            5:32 17
Neumann Pavel    97 SDH Š.Důl   5:34 15
Štyndl Miroslav    57 Atpol            5:34 13
Vejdělková Lenka       94 Hejno            5:34 15
Nožka Stanislav         75 Atpol              5:34 18
Mužík Martin             03 Atpol             5:36 13
Bartoňová Adéla        03 Atpol              5:36 16
Srnský Václav           73 FBKS              5:36 16
Bartoň Jiří                  73 FBKS              5:37 16
Vopařil Josef               85 Atpol             5:38 10
Šimůnek Jan               82 Iscarex           5:40 15
Bartoňová Adéla         03 Atpol              5:40 18
TomšůJan                    98 Atpol             5:41 12
Štyndl Miroslav          57 Atpol             5:43 17
Červ Miloslav             50 Atpol             5:44 12
Večeře Tomáš              90 Atpol             5:40 15
Červ Miloslav             50 Atpol             5:45 11
Šutera Josef                 79 Atpol             5:45 12
Kapoun Jan                 03 Atpol             5:45 15
Nožka Stanislav          75 Atpol             5:46 17
Báča Patrik                 01 Sádek            5:48 13
Schauerová Lenka       88 Atpol            5:50 10
Navrátil Bohumír        66 Sádek            5:51 13
Kapoun Jakub              98 Atpol            5:51 15
Schauerová Lenka        88 Atpol            5:52 12
Šimůnková Pavla         77 Iscarex          5:53 15
Šimůnková Pavla         77 Iscarex          5:55 10
Klepárník Otakar         57 Medesa          5:55 14
Štyndl Miroslav           57 Atpol             5:55 15
Šimůnek Jan                03 Iscarex           5:55 16
Navrátil Bohumír        65 Bike Sádek    5:56 14
Šimůnková Pavla        77 Iscarex           5:57 12
Večeře Tomáš              90 Atpol             5:57 16
Nykl Tomáš                 04 Střítež           5:57  18
Šafář Samuel               07 Atpol             5:58 17
Štaud Jaroslav              81 Atpol            5:59  18
Tesařová Zuzana          00 Svita             6:00  18
Suma Jaroslav              05 Střítež           6:01  18
Červ Miloslav             50 Atpol              6:02 14
Šafář Václav                06  Atpol            6:04  18
Hronová Markéta        90  Chrudim       6:04  18
Červ Miloslav             50 Atpol              6:05 15
Bartoňová Adéla         03 Atpol              6:06 14
Bartoň Jiří                   73 Bike Sádek     6:07 14
Suma Jaroslav             05 Střítež             6:07 17
Červ Miloslav             50 Atpol               6:09 13
Červ Miloslav             50 Atpol               6:10 17
Červ Miloslav             50 Atpol               6:11 16
Šimůnková Pavla        77 Iscarex            6:17 14
Suma Jaroslav             05 Střítež             6:19 16
Šimůnková Pavla        77  Iscarex           6:20 18
Šimůnková Pavla        77 Iscarex            6:22 17
Bartońová Adéla         03 Atpol               6:24 15
Peterková Veronika     84 Svita              6:26 15
Fliedrová Zdena          80 Bike Sádek    6:32 15
Peterková Veronika     84 Svita              6:35 18     
Srnská Michaela         02 Atpol              6:41 14
Bartoňová Adéla         03 FBC                6:42 13
Srnský Václav             73 FBS                6:42 14
Pešlová Ivana              63 Svita               6:42 18
Beneš Tomáš               05 Polička           6:44 17
Šimůnek Jan               03 Iscarex            6:45 14
Pešlová Iva                 63 Svita               6:45 15
Beneš Tomáš               05 Střítež            6:47 18
Cvrček Jáchym           10 Planeta Zem  6:48 18
Pešlová Iva                 63 Svita               6:49 17
Suma Jaroslav             05 Střítež             6:52 14
Pešlová Iva                  63 Svitavy           6:58 14
Šrek Ivan                     57 Střítež             7:02 13
Šimůnek Jan                03 Iscarex            7:04 12
Šrek Ivan                     57 Chaos              7:06 16
Zavadil Petr                 79 Zderaz             7:09 14
Šrek Ivan                      57 Chaos              7:09 15
Pešlová Iva                   63 Svitavy            7:14 13
Kováčová Květa           84 Střítež              7:15 13
Srnská Patricie              04 SKI Pol.          7:18 13
Srnská Lucie                 75 Polička            7:20 13
Srnský Karel                 75 Polička            7:20 13
Nykl Tomáš                   04 Střítež 69         7:26 12
Muffová Kateřina          91 SDH Kamenec 7:27 15
Klusoň Štěpán               06 Střítež               7:35 15
Klusoň Petr                   69 Střítež               7:36 15
Chaloupka Jan               90 Š.Důl               7:41 18
Flídrová Hana               71 Š.Důl                7:49 13
Šimůnek Jan                  03 Iscarex             7:50 11
Nyklová Jana                 09 Střítež              7:51 18
Nyklová Jana                 78 Střítež              7:51 18
Dostálová Zdena           95 Svita                 8:02 16
Prokop Marek               04 Střítež               8:10 18
Mikula Martin               01 Kladno             8:19 14
Šimůnková Zdena          58 Iscarex            8:20 10
Prokop Marek                04 Střítež              8:23 17
Šimůnková Zdena          58 Iscarex            8:25 11
Hermonová Tereza         92SDH Kamenec 8:26 15
Šimůnková Zdena         58 Iscarex             8:39 12
Drašarová Lucie            91SDH Kamenec 8:51 15
Drašarová Markéta        90SDH Kamenec 8:52 15
Nykl Tomáš                   76 Střítež              8:53 18
Cvrček Kristián             14 Planeta Země   8:53 18   nesen
Mohelníková Stanislava 64 Atpol              9:35 15
Tobiáš Martin                 84 Atpol              9:39 18
Nečas František              46 Atpol             10:21 15
Cvrčková Roza              08 Střítež5          10:30 14
Kubálková Aneta           08 Střítež 6         10:31 14
Cvrček Jáchym              10 Střítež 5         10:52 14
Cvrček Martin               79 Atpol              10:53 14
Šuterová Kateřina          83 Atpol              12:01 17
Šutera Josef                   13 Atpol              12:01 17
Šutera Josef                   79 Atpol              12:13 17
Šutera Matěj                  15 Atpol              12:13 17
 
 

29.06.2018 21:05:40
D.Beny
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one