historická tabulka

Občanské sdružení Atletika Polička- Sekce dálkoplazů
Historická tabulka výkonů Střítežské míle
Klička Ondřej                  88Svita                          4:11 min.       23.9.2013
Klička Ondřej                  88 Svita                         4:13               21.6.2012
Klička Ondřej                  88 Svita                         4:18               21.6.2013
Klička Ondřej                  88 Svita                         4:20 min.       20.3.2012
Fliedr Tomáš                   76 FBKS                        4:22               20.6.2016
Kubíček Jan                    87 Litom                         4:23              22.9.2016
Klička Ondřej                  88 Svita                         4:24               22.9.2012
Řemínek Matěj                86  AC Choceň              4:25               23.9.2010
Šimůnek Jan                    82 Iscarex                      4:25              21.6. 2011
Lorenc Marek                  93 Atpol                         4:25              21.6.2015
Lorenc Marek                  93 ATPOL                      4:26              21.6.2014
Lorenc Marek                  93 Atpol                         4:26              23.9.2015
Kubíček Jan                     87 Ji.Litomyšl                4:27              21.6.2012
Lorenc Marek                  93 Š.Důl                         4:27              21.6.2013
Klička Ondřej                  88 Svita                          4:28              21.12.2012
Fliedr Tomáš                    76 Bike Sádek                4:28              21.6.2015
Řemínek Matěj                86 Ji.Litomyšl                4:30               21.6.2011
Lorenc Marek                  93 Široký Důl                 4:30              22.9.2012
Radiměřský Karel            87 Atpol                         4:30               21.6.2015
Šutera Josef                     79 Atpol                          4:31              20.3.2011
Lorenc Tomáš                  86 Atpol                          4:31              21.6.2015
Fliedr Tomáš                   76 FBKS                         4:31              22.9.2016
Fliedr Tomáš                    76 Sádek                        4:32              23.9.2014
Klíma Petr                       93 Atpol                         4:32               20.6.2015
Havran Jan                       93 Pohora                      4:32               21.6.2017
Kubíček Jan                     87 Litomyšl                    4:33              23.9.2013
Havran Jan                      93 HH                            4:33              22.9.2016
Řemínek Matěj                86 Choceň                      4:34               22.9.2012
Řemínek Matěj                86 Choceň                      4:34               23.9.2014
Řemínek Matěj                86 Choceň                      4:34               21.12.2014
Bureš Jiří                        96 Hvepa                         4:34              22.12.2015
Havran Jan                    93 Pohora                        4:34              21.6.2018
Radiměřský Karel           87 ATPOL                       4:35               21.6.2014
Lorenc Marek                  93 ATPOL                       4:35               20.3.2015
Klíma Petr                       93 ATPOL                       4:36               21.6.2014
Šimůnek Jan                    82  Iscarex                      4:36               21.6.2010
Radiměřský Karel           87 Atpol                          4:36               23.9.2013
Šimůnek Jan                   03  Iscraex                      4.36                24.9.2018
Fliedr Tomáš                   76 Sádek                         4:37               20.3.2015
Fliedr Tomáš                   76 Sádek                         4:37              22.12.2015
Mužík Jan                        98  ATPOL                      4:38               21.6.2013
Havran Jan                      93 Pohora                      4:38               22.12.2015
Havran Jan                       93 Hejno H                     4:38              20.6.2016
Kubíček Jan                     87 Ji.Litomyšl                 4:39              21.12.2012
Havran Jan                       93 Havran Hejno           4:39              20.3.2015
Havran Jan                       93 Havran Hejno           4:39               21.6.2015
Radiměřský Karel             87 Atpol                         4:39               20.3.2016
Šutera Josef                     79 ATPOL                       4:40               21.6.2011 
Šutera Josef                     79 ATPOL                       4:40               21.6.2013
Bureš Jiří                         96 Modřec                       4:40               23.9.2014
Radiměřský Karel            87 Atpol                          4:40               21.12.2014
Fliedr Tomáš                   76 FBKS                          4:40               22.9.2017      
Lorenc Tomáš                  86 ATPOL                       4:41               21.6.2010
Řemínek Matěj                86 Choceň                       4:41               21.12.2012
Lorenc Tomáš                  86 Atpol                          4:41               23.9.2014
Havran Jan                     93 Havran Hejno            4:41               21.12.2014
Lorenc Tomáš                  86 Atpol                          4:41               23.9.2015
Havran Jan                      93 Havran Hejno           4:43               20.3.2016
Fliedr Tomáš                    76 FBKS                        4:43               20.3.2017
Fliedr Tomáš                    76 FBKS                        4:43               20.3.2018
Šutera Josef                     79 ATPOL                      4:44               21.12.2011
Mužík Jan                        98 Atpol                          4:44              23.9.2013
Šimůnek Jan                    82  Iscarex                      4:44               23.9.2010
Klička Ondřej                  88 Svita                          4:44               20.3.2013
Klička Ondřej                   88 Tj Svitavy                 4:44               21.12.2013
Kubíček Jan                      87 Litom                       4:44               20.3.2014
Klíma Petr                        93  Atpol                        4:44               23.9.2014
Večeře Tomáš                  90 AT POL                      4:45               22.9.2012
Kubíček Jan                     87 Litom                         4:45               21.6.2013
Klíma Petr                        93 ATPOL                      4:45               20.3.2014
Petr Daniel                       89 Cyklo SKI                 4:45                21.12.2014
Havran Jan                       93 Pohora                     4:45                23.9.2015
Šutera Josef                       79 Atpol                        4:45                22.9.2017
Klíma Petr                        93 Atpol                         4:46                21.12.2014
Radiměřský Karel            87 ATPOL                       4:47               21.6.2013
Radiměřský Karel            87  Atpol                         4:47               24.9.2018
Fliedr Tomáš                    76 Sádek                         4:48              22.9.2012
Schaffer Petr                     83 Polička                      4:48              20.3.2015
Havran Jan                       93 Sebranice                  4:49              20.3.2013
Češka Milan                     89 ATPOL                       4:49              21.6.2014
Radiměřský Karel            87 ATPOL                       4:49              20.3.2015
Lorenc Tomáš                  86 ATPOL                        4:50              20.3.2014
Petr Daniel                       89 Polička                      4:51              21.12.2012
Klíma Petr                       93 ATPOL                        4:51              20.3.2013
Mužík Jan                        98 ATPOL                        4:51              20.3.2014
Šutera Josef                      79 Atpol                          4:51              21.6.2015
Radiměřský Karel            87 Atpol                           4:51             22.12.2015
Radiměřský Karel           87 Atpol                            4:51             20.6.2016
Večeře Tomáš                   90 ATPOL                       4:51,5           21.12.012
Řemínek Matěj                86 Litom                           4:52              21.6.2012
Novák Josef                     85 Svita                            4:52              22.9.2012
Fliedr Tomáš                    76 BIKE Sádek               4:52              21.12.2013
Radiměřský Karel            87 Atpol                          4:52              22.9.2017
Radiměřský Karel           87 Atpol                           4:52              21.12.2017
Radiměřský Karel           87Střítež                           4:53              22.9.2012
Šutera Josef                     79Atpol                            4:53              23.9.2013
Mužík Jan                       98 ATPOL                         4:53             20.3.2013
Fliedr Jiří                       80 FBKS                           4:53              22.9.2016
Večeře Tomáš                 90 Atpol                             4:53             22.9.2016
Šimůnek Jan                  03 Iscarex                           4:53            21.12.2017
Lorenc Marek                 93 Š.Důl                           .4:54             21.12.2012
Tomšů Jan                       98 Atpol                            4:54             23.9.2015
Radiměřský Karel           87 Atpol                            4:54             21.6.2017
Večeře Tomáš                  90  ATPOL                       4:55              21.6.2010
Horký Petr                      65  Svitavy Údolí             4:55               22.9.2012
Klíma Petr                      93 ATPOL                         4:55              21.12.2012
Radiměřský Karel          87 Atpol                             4:55               21.12.2013
Uher Jan                        99 Široký Důl                    4:55               22.12.2015
Uher Jan                        99 Š.Důl                            4:55               22.9.2016
Radiměřský Karel          87 Atpol                             4:55              21.12.2016
Radiměřský Karel           87 At pol                           4:55               20.3.2017
Radiměřský Karel           87 Atpol                            4:55               21.6.2018
Bukáček Marek               04 Atpol                            4:55               21.6.2018
Petr Daniel                      89 Cyklo Ski Poličla        4:56               20.302012
Havran Jan                      93 Sebranice                    4:56               21.12.2012
Radiměřský Karel           87 ATPOL                         4:56               20.3.2013
Radiměřský Karel           87 Atpol                             4:56              20.3.2018
Radiměřský Karel           87 Střítež                           4:57              21.12.2012
Fliedr Jiří                       80 FBKS                            4:57               20.3.2017
Petr Daniel                      89 Cyklo SKI Polička       4:58              21.12.2013
Kapoun Jan                     98 Atpol                            4:58              21.6.2017
Šimůnek Jan                    03 Atpol                            4:58              20.3.2018
Klimeš Ondřej                 95 Atpol                            4:59              20.6.2016
Novák Josef                    85Svita                              5:00              21.12.2012
Mazal Martin                  80 Polička                         5:00              23.9.2013
Tomšů Jan                       98 Atpol                            5:00              21.6.2015
Mužík Jan                       98  Atpol                            5:01              21.6.2012
Bureš Jiří                        96  Modřec                        5:01              20.3.2014
Hermany Petr                 84  Polička                        5:01              23.9.2014
Petr Daniel                     89 Cyklo Ski Klub Polička 5:01             22.12.2015
Tomšů Jan                       98 Atpol                            5:01              20.3.2016
Fliedr Jiří                       80 FBKS                            5:01             20.3.2018
Švec Jiří                          90 Polička                        5:02              21.6.2013
Klíma Petr                       93 Atpol                          5:02              21.12.2013
Mužík Jan                        98 Atpol                          5:02              21.12.2014
Beneš Milan                    78 Atpol                           5:03              20.30.2012
Češka Milan                    89 Polička                       5:03               20.3.2014
Tomšů Jan                       98 Atpol                           5:03               22.9.2017
Sejkora Karel                  88 AT POL                       5:05               22.9.2012
Paulíček Stanislav           93 Š.Důl                          5:05              21.12.2012
Češka Milan                    89  Atpol                          5:05               23.9.2014
Bartoň Jiří                      73  FBKS                         5:05               20.3.2016
Novák Josef                    85 Svita                            5:05               22.9.2016
Petr Daniel                      89 Cyklo Ski Polička      5:06               21.12.2011
Řemínek Štěpán              89 AC Choceň                 5:06                21.6.2012
Novák Josef                     85 Svita                           5:06                23.9.2014
Tomšů Jan                        98 ATPOL                       5:06                20.3.2015
Fliedr Tomáš                    76 FBKS                         5:06                21.12.2016
Klíma Petr                       93 AT POL                      5:07                22.9.2012
Pazdera Aleš                    96 ATPOL                       5:07               21.6.2014
Uher Jan                          99 SDH Š.Důl                 5:07                21.6.2015
Novák Josef                     85 Svita                            5:07               20.6.2016
Vlček Petr                       89  Cyklo Ski                    5:07                20.3.2017
Vrabec Martin                 78 Střítež                         5:07               22.9.2017 
Kapoun Jan                      03 Atpol                          5:07              21.12.2017         
Beneš Milan                    78 ATPOL                       5:08               21.12.2011
Beneš Milan                     78 Atpol                         5:08               20.3.2014
Tomšů Jan                        98 Atpol                          5:08              23.9.2014
Vlček Petr                        89 Cyklo SKI                  5:08              22.9.2016
Šutera Josef                     79 ATPOL                       5:09              21.3.2011
Bartoň Jiří                        73 Bike Sádek                5:09               21.12.2014
Dittrich Jiří                      84                                   5:09               21.6.2015
Nožka Stanislav               75 Atpol                          5:09               20.6.2016
Spěvák Martin                 00 Svita                          5:09                21.6.2018
Kapoun Jan                     03  Atpol                         5:09               24.9.2018
Večeře Tomáš                  90 Atpol                           5:10               21.6.2012
Mužík Jan                        98 AT POL                      5:10               22.9.2012
Beneš Milan                     78 ATPOL                      5:10                21.6.2013
Bartoň Jiří                        73 Sádek                        5:10               20.3.2014
Beneš Milan                     78  Atpol                         5:10               23.9.2014
Červ Jakub                       89 Atpol                          5:10              21.12.2014
Vlček Štěpán                    87 Cyklo SKI                  5:10               20.3.2015
Bartoň Jiří                        73 Bike Sádek                5:10               21.6.2015
Fliedr Jiří                         80 FBKS                        5:10               20.3.2016
Kapoun Jan                      03 Atpol                         5:10               20.3.2018
Švec Jiří                           90 Atpol                          5:11              21.12.2014
Fliedr Jiří                         80 Bike Sádek                5:11               20.3.2015
Srnský Václav                 73 Bike Sádek                 5:11               21.6.2015
Paulíček Stanislav          93 Š.Důl                          5:11               22.9.2016
Kapoun Petr                    75 Atpol                          5:11                21.6.2017
Novák Josef                    85 Svita                           5:12               20.3.2012
Krátká Anna                    69 Hvězda                       5:12               21.6.2012
Hermany Petr                  84 Florbal                      5:12               21.6.2014
Nožka Stanislav               75  Atpol                         5:12               23.9.2014
Večeře Tomáš                   90 Atpol                          5:12               23.9.2015
Kapoun Petr                    75 Atpol                          5:12               22.9.2016
Tomšů Jan                       87 Atpol                          5:12               21.12.2017
Beneš Milan                    78 ATPOL                       5:13               23.9.2011
Bartoň Jiří                        73 Sádek                        5:13               20.3.2015
Klimeš Ondřej                 95 Atpol                          5:13               21.6.2015
Šimůnek Jan                    82 Iscarex                       5:13               20.6.2016
Beneš Milan                    78 ATPOL                       5:14               21.6.2011
Klimeš Ondřej                 95 ATPOL                       5:14               21.6.2014
Havran Lukáš                  97 Pohora                      5:14               23.9.2015
Šimůnek Jan                     82 Iscarex                      5:14               22.9.2016
Červ Jakub                       89 Atpol                         5:14               21.6.2018
Nožka Stanislav               75 AT POL                      5:15               22.9.2012
Nožka Stanislav               75 ATPOL                       5:15               21.6.2013
Beneš David                     91 Hvepa                        5:15               23.9.2014
Nykl Michal                     98 Kamenec                    5:15              23.9.2015
Beneš Milan                    78 Atpol                           5:15              21.12.2016
Kapoun Petr                   75 Atpol                           5:15               21.6.2018
Tomáš Večeře                  90 ATPOL                       5.16               23.9.2011
Kalvoda Vít                     93 ATPOL                       5:16               21.12.2012
Červ Jakub                       89  Atpol                        5:16               23.9.2014
Kapoun Jan                      03 Atpol                          5:16               20.6.2016 
Červ Jakub                       89 Atpol                          5:16                21.6.2017 
Dostál Tomáš                   77 Bystré                        5:17                20.3.2014
Češka Milan                    89 ATPOL                       5:17                20.3.2015
Nožka Stanislav              75 Atpol                           5:17                21.6.2015
Novák Jan                       93 Atpol                           5:17                22.9.2016
Turbak Jaroslav              63 Atpol                           5:17                 22.9.2017
Večeře Tomáš                  90  Atpol                          5:17                 24.9.2018
KlimešOndřej                  95 Atpol                          5:18                20.3.2014
Bartoň Jiří                        73 FBKS                        5:18                23.9.2015
Simon Jakub                     00 Polička                     5:18                22.9.2017
Havran Lukáš                  97 Pohora                      5:18                21.6.2018
Novák Josef                     85 Svita                           5:19               20.3.2014
Dostál Tomáš                   77 Bystré                        5:19               21.12.2014 
Trnka Pavel                      99 Atpol                          5:19               21.6.2015
Novák Josef                     85 Svitavy                        5:19               22.12.2015
Kapoun Petr                    75 Atpol                           5:19               20.6.2016
Šimůnek Jan                    03 Iscarex                        5:19               20.3.2017
Turbak Jaroslav               63 Atpol                           5:19               21.6.2017
Mach Petr                        64 Atpol                          5:20               20.3.2012 
Novák Josef                      85 Svita                          5:20                20.3.2016   
Večeře Tomáš                  90 ATPOL                       5:21               21.6.2011
Nožka Stanislav              75 Atpol                           5:21               20.3.2012
Beneš Milan                    78 ATPOL                        5:21              21.12.2012
Bartoň Jiří                       73 Bike                            5:21              21.6.2013
Nožka Stanislav              75 Atpol                           5:21               23.9.2013
Kapoun Petr                    75 Atpol                           5:21               21.6.2015
Novák Josef                     85 Svita                            5:21              20.3.2017
Vlčková |Zuzana              91 ATPOL                       5:22               21.6.2011
Krátká Anna                     69Hvepa                         5:22               20.3.2012
Trnka Pavel                      99 ATPOL                      5:22               21.6.2014
Nožka Stanislav               75 Atpol                          5:22               21.12.2014
Schauerová Lenka           88 Atpol                          5:22               20.6.2016
Šimůnek Jan                    82 Iscarex                       5:22               21.12.2016
Bureš Jiří                          66 Bike                          5:23               21.6.2013
Štaud Jaroslav                  81 Atpol                         5:23               23.9.2013
Klimeš Ondřej                  95 ATPOL                      5:23              20.3.2015
Srnský Karel                     75 FBKS                        5:23              23.9.2015
Bartoň Jiří                         73 Polička                    5:24               23.9.2013
Vlček Petr                         89 Cyklo ski Polička     5:24              21.12.2013
Vlček Štěpán                     87 Cyklo ski Polička     5:24              21.12.2013
Kapoun Jan                      03 Atpol                         5:24              20.3.2017
Šimůnek Jan                     82  Iscarex                     5:24              24.9.2018
Mach Petr                         64 ATPOL                     5:25               23.9.2011
Večeře Tomáš                   90 Atpol                         5:25              21.12.2013
Bartoň Jiří                         73 Bike Club                5:25               21.12.2013
Novák Josef                      85 Svita                         5:25               21.12.2014
Klimeš Ondřej                  95 Atpol                         5:25              22.12.2015
Vlček Petr                        89 Polička                      5:25               22.9.2017
Večeře Tomáš                   90 Atpol                          5:25               21.6.2018
Štyndl Miroslav                57 Atpol                         5:26               21.6.2012
Beneš Milan                     78 Atpol                          5:26              23.9.2013
Nožka Stanislav                75 ATPOL                      5:26              21.6.2014
Trnka Pavel                       99 Atpol                         5:26              23.9.2014
Kapoun Petr                      75 Atpol                         5:26               23.9.2015
Simon Petr                        72 Polička                      5:26              21.6.2018
Havran Miroslav               90 Havran Hejno           5:27              21.12.2014
Bureš Jiří                           66 FBKS                        5:27              21.12.2012
Turbak Jaroslav                 63 Sebranice                 5:27               20.3.2017
Simon Petr                         72 Polička                     5:27               24.9.2018
Bureš Jiří                           66 F-Bike Sádek            5:28              22.12.2015
Večeře Tomáš                     90 Atpol                        5:28              21.12.2014
Jílek Vojta                          82 Babka                      5:28                21.6.2015
Novák Josef                       85 Svitavy                     5:28               21.12.2016
Beneš Milan                      78 ATPOL                      5:29               20.3.2013
Kapoun Petr                      75 Atpol                         5:29              22.12.2015
Červ Jakub                        89 Atpol                         5:29               20.3.2014
Navrátil Bohumír             65 FBKS                         5:29              21.12.2013
Nykl Michal                     98 Kamenec                    5:29              20.3.2015
Slaný Filip                       97 Atpol                          5:29               20.3.2017
Krátká Anna                     69 Svita                          5:30               21.12.2011
Nykl Michal                      98 Kamenec                   5:30              22.12.2015
Slaný Filip                       97 Atpol                          5:30               21.6.2012
Sauer David                     98 Pomezí                      5:30               23.9.2013
Vopařil Josef                    85  Atpol                         5:30               23.9.2014
Havran Lukáš                  97 Havran Hejno           5:30               21.12.2014
Krátká Anna                    69 Hvepa                         5:30               21.6.2015
Simon Petr                      72 Polička                       5:30               22.9.2017
Štyndl Miroslav               57 Atpol                          5:31               23.9.2013
Křivka Michal                 89 SDH Š.Důl                 5:31               21.6.2015
Paulíček Jakub                 87 SDH Š.Důl                5:31               21.6.2015
Vejdělková Lenka             94 Bystré                        5:31              22.12.2015
Beneš David                    91 Hvepa                         5:31              21.6.2013
Bureš Jiří                         66 FBKS                          5:31              20.3.2014
Vejdělková Lenka             94 Bystré                         5:31              23.9.2015
Večeře Tomáš                   90 Atpol                           5:31              20.3.2016                   
Štyndl Miroslav               57 ATPOL                        5:32               23.9.2011
Štyndl Miroslav               57 Atpol                           5:32               20.3.2012
Beneš Milan                     78 Atpol                          5:32               21.6.2012
Hermany Petr                   84 Florbal                     5:32               20.3.2015    
Flídr Karel                        99 SDH Š.Důl               5:32               21.6.2015  
Šimůnek Jan                      03 Iscarex                     5:32              21.12.2016
Schauerová Lenka             88  Atpol                       5:32              24.9.2018
Bartoňová Adéla               03 Atpol                         5:32               21.6.2017
Kunzel Drahoš                 76 Svita                          5:33               21.12.2012
Večeře Tomáš                   90 ATPOL                      5:33               20.3.2015
Neumann Pavel                97 SDH Š.Důl                5:33               21.6.2015
Červ Pavel                        83 Atpol                         5:33               23.9.2015
Havran Lukáš                   97 Pohora                      5:33               2.12.2015
Štaud Jardino                   81Atpol                           5:34               20.3.2012
Štyndl Miroslav               57 ATPOL                       5:34                21.6.2013
Vejdělková Lenka            94 Hejno Havranů          5:34               21.6.2015
Schauerová Lenka            88 Atpol                         5:34               23.9.2015
Nožka Stanislav               75 Atpol                         5:34               21.6.2018
Kapoun Petr                    75  Atpol                        5:34               24.9.2018
Vlčková Zuzana               91 ATPOL                      5:35               23.9.2011
Beneš Milan                     78 Atpol                         5:35               21.12.2013
Svhauerová Lenka            88 Atpol                         5:35               22.12.2015
Kapoun Petr                     75 Atpol                         5:35               20.3.2016
Červ Pavel                        83 AT POL                     5:36               22.9.2012
Mužík Martin                    03 ATPOL                     5:36                21.6.2013
Havran Lukáš                   97 Havran Hejno          5:36                20.3.2015
Bartoňová Adéla               03 Atpol                        5:36                20.6.2016
Srnský Václav                   73 FBKS                        5:36                20.6.2016
Kapoun Petr                     75 Atpol                         5:36                20.3.2017
Večeřa Tomáš                   90 Atpol                         5:36                21.12.2017
Navrátil Jonáš                   01  Svita                        5:37                23.9.2014
Bartoň Jiří                        73 FBKS                        5:37               20.6.2016
Večeře Tomáš                   90 ATPOL                      5:38               21.12.2011
Vopařil Josef                    85  ATPOL                     5:38               21.6.2010
Řemínek Štěpán               89 Choceň                      5:38              21.12.2012
Bureš Jiří                          66 Sádek                        5:38              21.12.2013
Šmíd Michal                     97 Svita                         5.38                20.3.2014
Vlčková Zuzana               91 ATPOL                      5:39               21.12.2012
Mužík Martin                   03 Atpol                         5:39               23.9.2013
Kubišta Ota                      53 Iscarex                     5:39               23.9.2015
Schauerová Lenka            88 Atpol                        5:39               20.3.2016
Srnský Karel                     75 Bike Sádek               5:40              21.12.2014
Beneš David                     91 HVEPA                     5:40               20.3.2015
Šimůnek Jan                     82 Iscarex                     5:40               21.6.2015
Bartoňová Adéla              03 Atpol                         5:40              21.6.2018
Krištof Petr                      75 ATPOL                       5:41               23.9.2011
Tomšů Jan                        98 Atpol                          5:41               21.6.2012
Sauer David                     98 Atpol                          5:41               20.3.2014
Klimeš Ondřej                 95 AT POL                      5:42               22.9.2012
Kapoun  Jan                     03 Atpol                          5:42               23.9.2015 
Vlček Petr                        89 Cyklo SKI Polička     5:42               22.12.2015
Krátká Anna                    69  Hvepa                       5:42                20.3.2016
Němec Šimon                  02 Polička                       5:42                22.9.2016
Schauerová Lenka          88  Atpol                          5:42                20.3.2017
Bartoňová Adéla             03 Atpol                          5:42                22.9.2017
Schauerová Lenka           88 ATPOL                       5.43               23.9.2011
Tomšů  Jan                       98 AT POL                      5:43               22.9.2012
Srnský Václav                  73 Sádek                         5:43               20.3.2014
Srnský Václav                  73 Bike Sádek                 5:43               21.12.2014
Štyndl Miroslav               57 Atpol                          5:43               23.9.2015
Kapoun Jan                     03 Atpol                          5:43               22.12.2015
Štyndl Miroslav               57 Atpol                          5:43               21.6.2017
Bartoň Jiří                       73 FBKS                         5:43               22.9.2017
Kapoun Petr                    75 Atpol                           5:43               21.12.2017
Červ Miloslav                  50 Atpol                          5:44               21.6.2012
Klepárník Otakar             57 MEDESA                   5:44               20.3.2014
Večeře Tomáš                  90 Atpol                           5:44               21.6.2015
Šutera Josef                     79  ATPOL                       5:45              20.3.2010
Červ Miloslav                 50  ATPOL                        5:45              21.6.2011
Šutera Josef                     79 Atpol                           5:45               21.6.2012
Mužík Martin                  03 Atpol                           5:45                20.3.2014
Bureš Jiří                         33 Bike Sádek                 5:45               21.12.2014
Srnský Václav                 73 Bike Sádek                  5:45                20.3.2015
Kapoun Jan                     03 Atpol                           5:45                21.6.2015
Trnka Pavel                     99 Atpol                           5:45                23.9.2015
Nožka Stanislav               75 Atpol                          5:45                22.9.2017
Bureš  Jiří                        66 FBK Svitavy               5:46               22.9.2012
Hanyk Vojtěch                 74 Polička                        5:46               23.9.2013
Nožka Stanislav              75 Atpol                            5:46               21.6.2017
Štyndl Miroslav               57 Atpol                           5:46                23.9.2014
Teplý Boris                     94 Atpol                            5:47               20.3.3012
Schauerová Lenka          88  Atpol                           5:47               23.9.2014
Holcová Eliška               03 Čistý sport                   5:47                23.9.2015
Havran Miroslav            90 Pohora                        5:47               22.12.2015
Červ Miloslav                 50  ATPOL                       5:48               23.9.2011
Báča Patrik                      01 BIKE                          5:48               21.6.2013
Vlček Petr                        89 Polička                       5:48               23.9.2014
Kapoun Jan                     03 Atpol                           5:48               21.12.2016
Večeře Tomáš                  90  Atpol                          5:48                20.3.2017
Beneš Jiří                        95 Svita                            5:49               20.3.2012
Charvát Hugo                  03 Svita                           5:49               20.3.2014
Schauerová Lenka           88  ATPOL                      5:50               21.6.2010
Šťásek Pavel                    88 Litomyšl                     5:50               23.9.2013
Jílek Štěpán                     80 Babka                         5:50                23.9.2013
Štaud Jaroslav                  81 ATPOL                      5:50               21.12.2013
Bartoňová Adéla              03 Atpol                          5:50                23.9.2015
Mach Petr                        64 ATPOL                       5:51               21.12.2011
Jílek Vojta                        82 Babka                         5:51               22.9.2012
Navrátil Bohumír             65 BIKE                         5:51                21.6.2013
Bartoňová Adéla              03 Atpol                          5:51                23.9.2014
Kapoun Jakub                  98 Atpol                          5:51                21.6.2015
Schauerová Lenka           88 Atpol                          5:52                21.6.2012
Rot Karel                         69 BKC Svitavy              5:52                22.9.2012
Navrátil Bohumír            65 Sádek                         5:52                20.3.2014
Štyndl Miroslav              57 Atpol                           5:52               21.12.2014
Bobek David                   97 SDH Kamenec            5:52               23.9.2015
Červ Miloslav                 50  ATPOL                       5:53               23.9.2010
Mužík Jan                       98 Atpol                           5:53               20.3.2012
Červ Miloslav                 50 Atpol                           5:53               23.9.2014
Vejdělková Lenka           94 Bystré                          5:53               20.3.2015
Šimůnková Pavla            77 Iscarex                        5:53                21.6.2015
Srnská Patricie                04 Atpol                           5:53                23.9.2015
Bartoňová Adéla             03 Atpol                            5:54               22.9.2016
Bartoň Jiří                      73 FBKS                           5:54               22.9.2016
Šimůnek Jan                   82  Iscarex                        5:54               20.3.2017
Šimůnková Pavla            77  Iscarex                       5:55                21.6.2010
Suchánek Petr                  77 BKC Svitavy              5:55                22.9.2012
Zaal Pavel                        75 Střítež                         5:55               21.12.2012 
Kunzel Drahomír             76 Svita                           5.55               20.3.2014
Klepárník Otakar             57 Medesa                       5:55               21.6.2014
Štyndl Miroslav               57 Atpol                           5:55               21.6.2015
Šimůnek Jan                    03 Iscarex                        5:55               20.6.2016
Navrátil Bohumír             65 Bike                           5:56                21.6.2014
Červ Jakub                       89 Atpol                          5:56               1.12.2013  
Němec Radek                   77 Litomyšl                      5:56               22.9.2017   
Červ Miloslav                 50 ATPOL                        5:57                21.3.2011
Šimůnková Pavla            77 Iscarex                         5:57                21.6.2012
Šimůnková Pavla             77 Iscarex                        5:57                23.9.2013
Klimeš Ondřej                 95 Atpol                           5:57               21.12.2013
Beneš David                    91 Hvepa                          5:57               21.12.2014
Šafářová Zuzana             01 Atpol                            5:57               22.12.2015
Šimůnek Jan                   82  Iscarex                         5:57               20.3.2016
Večeře Tomáš                 90 Atpol                             5:57                20.6.2016
Nykl Tomáš                    04 Střítež                           5:57                 21.6.2018
Šimůnek Jan                    82 Iscarex                         5:58               20.3.2015
Šafář Samuel                   07 Atpol                           5:58                21.6.2017
Švecová Kateřina            88 TJ Svitavy                   5:59               21.12.2013
Šafářová Zuzana              01 Cyklo SKI Pol.           5:59               21.12.2014
Němec Petr                      74 Atpol                           5:59               23.9.2015
Schauerová Lenka           88 Atpol                           5:59               22.9.2017
Bartoňová Adéla             03 Atpol                           5:59               20.3.2018
Štaud Jaroslav                81 Atpol                           5:59                21.6.2018
Dvořák Jaromír               63 Polička                       6:00                20.3.2015
Šafářová Kristýna           98  Atpol                          6:00                20.3.2017
Nožka Stanislav              75 Atpol                           6:00                20.3.2018
Tesařová Zuzana            00 Svita                            6:00                21.6.2018
Štyndl Miroslav              57 ATPOL                        6:01                21.12.2012
Červ Miloslav                 50 Atpol                           6:01                 23.9.2013
Cvrček Martin                 79 Atpol                          6:01                 21.12.2013
Navrátil Bohumír            65 Bike Sádek                 6:01                 21.12.2014
Červ Miloslav                 50 Atpol                           6:01                 22.9.2016
Němec Radek                  77 Litom                          6:01                 20.3.2017
Schauerová Lenka          88 Atpol                           6:01                 21.12.2017
Simon Petr                     72  Polička                       6:01                 20.3.2018
Suma Jaroslav               05 Střítež                          6:01                 21.6.2018
Šafářová Kristýna          98  Atpol                          6:01                 24.9.2018
Trnka Pavel                     99 Atpol                          6:02                21.12.2013
Červ Miloslav                 50 ATPOL                        6:02                 21.6.2014
Šmíd Michal                    97 TJ Svitavy                  6:03                21.12.2013
Bartoňová Adéla             03 Atpol                           6:03                20.3.2016
Tomšů Jan                       98 Atpol                           6:04                20.3.2012
Schauerová Lenka           88 ATPOL                       6:04                21.12.2012
Dvořák Jaromír                63                                  6:04                21.12.2013
Kunzel Drahomír             76 TJ Svitavy                  6:04                21.12.2013
Šimůnková Pavla             77 Iscarex                       6:04                23.9.2015
Šafář Václav                   06 Atpol                          6:04                 21.6.2018
Hronová Markéta           90 Chrudim                     6:04                21.6.2018
Štyndl Miroslav              57 ATPOL                        6:05                21.12.2011
Navrátil Bohumír            65 Bike Sádek                 6:05                 20.3.2015
Červ Miloslav                 50 Atpol                           6:05                21.6.2015
Machek Jiří                     98  Atpol                         6:05                20.3.2017
Červ Miloslav                 50 Atpol                           6:06                20.3.2012
Šimůnková Pavla            77 Iscraex                        6:06               22.9.2012
Bartoňová Adéla             03 ATPOL                        6:06               21.6.2014
Klepárník Otakar            57 MEDESA                    6:06               21.12.2014
Srnská Patricie                04 Atpol                           6:06               20.3.2016
Šafář Václav                   06  Atpol                           6:06               24.9.2018
Bartoň Jiří                       73 Bike Sádek                  6:07                21.6.2014
Šimůnková Pavla            77 Iscarex                         6:07                23.9.2014
Srnský Karel                   75 FBKS                           6:07                20.3.2016
Suma Jaroslav                 05 Střítež                          6:07                 21.6.2017
Krištof Petr                      75  ATPOL                       6:08                20.3.2010
Šimůnková Pavla             77 Iscarex                        6:08                23.9.2010
Šimůnková Pavla            77 Iscarex                         6:08                21.3.2011
Holomek Jiří                    87 Hrubínovka                 6:08               20.3.2015
Červ Miloslav                 50 ATPOL                         6:09                21.6.2013
Kapoun Jan                      03 Atpol                           6:09                21.12.2014
Červ Miloslav                  50 AT POL                       6:10                 22.9.2012
Charvát Hugo                  03 Svita                            6:10                 21.12.2012
Kapoun Petr                     75 Atpol                           6:10                 21.12.2014
Červ Miloslav                   50 Atpol                          6:10                  21.6.2017
Štyndl Miroslav               57 Atpol                            6:11                 21.12.2013
Klepárník Otakar             57 Medesa                       6:11                 20.3.2015
Schauerová Lenka           88 ATPOL                        6:11                 20.3.2015
Jílek Marek                     96 Korouhev                     6:11                 22.12.2015
Červ Miloslav                 50 Atpol                           6:11                  20.6.2016
Štyndl Miroslav               57 Atpol                           6:11                 21.12.2017
Němec Šimon                  02 Atpol                           6:12                  23.9.2015
Nykl Tomáš                      04 Střítež                         6:12                  22.9.2016
Nykl Tomáš                      76 Střítež                         6:12                  22.9.2016
Chaloupka Jan                90 Široký Důl                  6:12                  20.3.2018
Štyndl Miroslav               57 Atpol                           6:13                 22.12.2015
Červ Miloslav                 50 ATPOL                        6:14                 21.12.2011
Šimůnková Pavla            77 Iscarex                         6:14                21.12.2013
Klepárník Otakar             57  Medesa                      6:14                 23.9.2014
Červ Miloslav                  50 Atpol                           6:14                 23.9.2015
Červ Miloslav                  50 Atpol                           6:14                 22.9.2017       
Cvrček Martin                 79 Atpol                           6:15                 23.9.2011
Kmošek Lukáš                 80 Polička                       6:15                 20.3.2015
Šimůnková Pavla             77 Iscarex                        6:16                20.3.2010
Šimůnková Pavla             77 Iscarex                        6:16                20.3.2015
Larcher David                  87 Chaos Střítež              6:17                22.9.2012
Navrátil Bohumír             65 Polička                       6:17                20.3.2013
Šimůnková Pavla             77 Iscarex                        6:17                21.6.2014
Nožka Stanislav               75 ATPOL                        6:17                20.3.2015
Bobek David                    97 Korouhev                    6:17                22.12.2015
Bartoňová Adéla              03 ATPOL                        6:18                20.3.2015
Nykl Tomáš                     76 Střítež                           6:18                20.3.2015
Večeře Josef                     64 Atpol                           6:19                23.9.2011
Šimůnek Jan                    03 Iscarex                         6:19                22.12.2015
Suma Jaroslav                 05 Střítež                          6:19                 20.6.2016
Holomek Jiří                    87 Hrubínovka                 6:20                21.12.2014
Šutera Josef                     79 Atpol                            6:20               21.12.2016
Šimůnková Pavla             77 Iscarex                        6:20                21.6.2018
Červ Miloslav                  50  ATPOL                       6:21                20.3.2010
Rot Michal                       97 BKC Svitavy                6:21               22.9.2012
Butte David                      76  France                       6:21                20.3.2017
Navrátilová Darja            01  Svita                           6:22                23.9.2014
Šimůnková Pavla              77 Iscarex                        6:22                 21.6.2017
Srnská Patricie                 04 ATPOL                        6:24                20.3.2015
Bartoňová Adéla              03 Atpol                           6:24                 21.6.2015
Šuterová Kateřina            83 Atpol                           6:24                 22.9.2016
Němec Jakub                    07 Litomyšl                     6:24                 22.9.2017
Schauerová Lenka            88 Atpol                          6:24                 20.3.2018
Večeře Tomáš                   90  Atpol                          6:24                20.3.2018
Suma Jaroslav                  81 Střítež                         6.25                 20.3.2012
Srnský Karel                    75 Bike Club                    6:25                 20.3.2015
Vlček Petr                        89 Cyklo SKI Polička      6:25                 20.3.2018
Švecová Kateřina             84 Svita                           6:26                 20.3.2014
Štyndl Miroslav                57 ATPOL                       6:26                 20.3.2015
Peterková Veronika          84 Svita                           6:26                  21.6.2015
Štyndl Miroslav                57 Atpol                           6:26                 21.12.2016
Šimůnková Pavla             77 Iscraex                        6:27                 20.3.2012
Novák Josef                      85 TJ Svitavy                   6:27                 21.12.2013
Červ Miloslav                  50 Atpol                            6:27                22.12.2015
Nykl Tomáš                       04 Atpol                            6:27               21.12.2017
Nykl Tomáš                       76  Strítež                         6:27               24.9.2018
Petrásová Žaneta             00  Atpol                           6:27               24.9.2018
Suma Jaroslav                  81 Střítež                          6:28                20.3.2013
Šafářová Zuzana               01 Atpol                           6:28                20.3.2014
Šimůnek Jan                     03 Iscarex                         6:28                23.9.2015
Šimůnková Pavla              77 Iscarex                        6:28                20.3.2016
Šimůnková Pavla              77 Iscarex                        6:28                20.3.2017
Šimůnková Pavla              77 Iscarex                        6:28                22.9.2017
Češka Vít                          63 DD Polička                 6:29                22.9.2012
Charvát Hugo                   03 Svita                            6:30                20.3.2013
Šimůnková Pavla              77 Iscarex                        6:30               21.12.2016
Peterková Veronika          84 Svita                            6:31                20.3.2013
Kapoun Jan                      03  Atpol                           6:31                23.9.2014
Kapoun Petr                       75 Polička                      6:31                23.9.2014
Červ Miloslav                    50 Atpol                           6:31               21.12.2014
Holec Jaroslav                   79 Čistý sport                  6:31                23.9.2015
Červ Miloslav                    50 ATPOL                       6:31                20.3.2015
Červ Miloslav                    50 Atpol                          6:31                21.12.2017
Srnský Václav                    73 FBKS                         6:31                20.3.2018
Sauer Martin                     75 Pomezí                        6:32                23.9.2013
Holomek Jiří                     87 Hrubínovka                 6:32               21.12.2013
Fliedrová Zdena                80 Bike Sádek                 6:32                21.6.2015
Nykl Tomáš                        76 Střítež                        6:32                20.3.2018
Šimůnková Pavla              77 Iscarex                        6:33               21.12.2012
Peterková ¨Veronika          84  Svita                          6:33               23.9.2014
Báča Patrik                       01 F-Bike Klub Sádek     6:34                22.9.2012
Fliedrová Zdeňka              80 FBKS                         6:34                20.3.2016
Suma Jaroslav                   05 Střítež                         6:35               22.9.2016
Červ Miloslav                   50  Atpol                          6:35                20.3.2017
Petrásová Žaneta              00 Atpol                          6:35                21.12.2017
Nykl Tomáš                       76 Střítež                         6:35                21.12.2017
PetrásováŽaneta               00 Atpol                          6:35                20.3.2018
Peterková Veronika           84 Svita                           6:35                21.6.2018   
Bartoňová Adéla               03 FBC Sádek-Atpol       6:36                23.6.2013
Klepárník Otakar               57 MEDESA  Polička    6:36                21.12.2013
Nykl Tomáš                       04 Střítež                         6:36                20.3.2015
Šimůnková Pavla              77  Iscarex                      6:36                20.3.2018
Stodolová Petra                 90 Střítež                        6:37               21.12.2014
Pešlová Iva                        63 Svita                          6:37                22.9.2016
Červ Miloslav                   50 ATPOL                       6:39                20.3.2013
Peterková Veronika          84 Svita                            6:39               22.9.2016
Nykl Tomáš                       04  Střítež                        6:39                20.3.2017
Červ Miloslav                  50 ATPOL                        6:40               21.12.2010
Tauerová Markéta            78  Sebranice                    6:40               23.9.2014
Bartoňová Adéla              03 Atpol                            6:40               21.12.2014
Peterková Veronika          84 Svita                             6:40              22.12.2015
Nykl Tomáš                      76  Střítež                          6:40               20.3.2017
Srnská Michaela               02 ATPOL                        6:41               21.6.2014
Kutilová Markéta              78 Pohora                        6:41               20.3.2015
Krištof Jan                        07  Atpol                          6:41                20.3.2017
Krištof Petr                       75  Atpol                          6:41                20.3.2017
Petrásová Žaneta             00 Atpol                           6:41                22.9.2017
Srnský Václav                  73 Bike Sádek                  6:42                21.6.2014
Pešlová Ivana                  63 Svita                            6:42               21.6.2018
Suchánková Lenka           68 BKC Svitavy               6:43                22.9.2012
Peterková Veronika          84 Svita                            6:43               21.12.2014
Červ Miloslav                  50 Atpol                            6:43               21.12.2016
Beneš Tomáš                    05 Polička                        6:44                21.6.2017
Šimůnek Jan                     03 Iscarex                        6:45                21.6.2014
Šimůnek Jan                     03  Iscarex                       6:45                 23.9.2014
Pešlová Iva                       63 Svita                           6:45                 21.6.2015
Tulis Michal                     01 Atpol                           6:45                 20.3.2016
Kvapil Radek                   87 ATPOL                        6:46                 20.3.2013
Srnská Patricie                 04 Atpol                           6:46                 23.9.2014
Červ Miloslav                  50 Atpol                            6:47                 20.3.2014
Šuterová Kateřina            83 Atpol                           6:47                 21.12.2016
Beneš Tomáš                     05 Střítež                         6:47                 21.6.2018
Bartoňová Adéla               03 BIKE                          6:48                 21.6.2013
Cvrček Jáchym                 10 Planeta Země              6:48                 21.6.2018
Bartoňová Adéla               03 Bike                            6:49                 20.3.2014
Peterková Veronika          84 Svitavy                        6:49                 21.12.2016
Tobyšková Kateřina         97  Polička                       6:49                 20.3.2017
Šlosrová Eva                   05  Atpol                           6:49                 20.3.2017
Pešlová Iva                      63 Svita                            6:49                  21.6.2017
Pedro                                     Chaos                          6:50                 23.9.2015
Pešlová Iva                      63 Svitavy                         6:50                21.12.2016
Fliedrová Zdeňka            80  FBKS                           6:50                20.3.2017
Suma Jaroslav                 05 Střítež                           6:50                24.9.2018
Šimůnek Jan                     03 Iscarex                        6:51                23.-9.2013
Peterková Veronika          84 Svita                           6:52                20.3.2012
Červ Miloslav                  50 ATPOL                        6:52                21.12.2012
Suma Jaroslav                  05 Atpol                           6:52                23.9.2015
Pešlová Iva                      63 Svitavy                        6:53                22.9.2017
Peterková Veronika          84 Svita                           6:54                21.12.2012
Suma Jaroslav                   81 Střítež                        6:54                23.9.20014
Němec Matouš                  05 Polička                       6:54                22.9.2016
Němec Jakub                    07 Litom                          6:54                20.3.2017
Muffová Kateřina              91 SDH Kamenec          6:55                23.9.2015
Klusoň Petr                       69 Polička                      6:55                22.12.2015
Suma Jaroslav                   05 Střítež                        6:56                21.6.2014
Trampotová Lucie            01 Pomezí                        6:56                23.9.2014
Jílek Lukáš                       01 Sebranice                     6:57                21.12.2014
Fliedrová Zdeňka             80 F-Bike Sádek               6:57                22.12.2015
Pešlová Iva                       63 Svitavy                        6:58                21.6.2014
Beneš Tomáš                     05 Střítež                         6:58                22.9.2016
Kocmanová Pavlína         83 Š.Důl                          6:58                 21.12.2016
Večeře Josef                     64 ATPOL                        6:59                21.3.2011
Srnská Lucie                    75 FBC Sádek                  6:59                23.9.2013
Šimůnková Pavla             77 Iscraex                         7:01                20.3.2013
Srnská Patricie                 04 Bike Sádek                   7:01               21.12.2014
Šimůnek Jan                    03 Iscarex                          7:01                20.3.2015
Suma Jaroslav                 05 Střítež                           7:01                20.3.2016
Šrek Ivan                          57 Střítež                          7:02                21.6.2013
Bureš Jiří                         68 Jedlová                         7:02               22.12.2015    
Šimůnek Jan                    03 Iscarex                          7:04                 21.6.2012
Suma Jaroslav                 81 Střítež                           7:04               21.12.2013
Srnská Michaela              02 ATPOl                          7:04                20.3.2015
Suma Jaroslav                 05 Střítež                           7:04                21.12.2017
Pešlová Iva                      63 SVITA                           7:05                20.3.2015
Suma Jaroslav                 03 Střítež                           7:05                21.12.2016
Pešlová Iva                      63 Svitavy                          7:05               24.9.2018
Muffová Kateřina            91 Kamenec                      7:06                22.12.2015
Pešlová Iva                      63 Svita                             7:06                20.3.2016   
Šrek Ivan                          57 Chaos                           7:06                20.6.2016
Srnská Michaela              02 Atpol                             7:07                20.3.2014
Pešlová Iva                      63 Svita                              7:07                21.12.2017
Suma Jaroslav                 05 Střítež                            7:07               20.3.2018
Šimůnek Jan                    03 Iscarex                           7:08                22.9.2012
Mauer Jiří                        02 Pomezí                          7:08                23.9.2013
Srnská Michaela              02 Atpol                             7:08               21.12.2014
Muffová Kateřina             91 SDH Kamenec              7:08                20.3.2016
Sauer Martin                    03 Pomezí                          7:09               23.9.2013
Sauer Martin                    03 Atpol                             7:09               20.3.2014
Zavadil Petr                     79 Zderaz                           7:09               21.6.2014
Šrek Ivan                         57 Chaos Střítež                 7:09               21.6.2015
Srnský Václav                 73 FBKS                             7:09               20.3.2016
Němec Matouš                05 Atpol                              7:10               23.9.2015
Šrek Ivan                         57 Chaos Střítež                 7:11                22.9.2012
Pešlová Ivana                   63 Svitavy                         7:11                23.9.2013
Lajžner David                  99 Polička                         7:11               21.12.2013
Suma Jaroslav                  05  Střítež                          7:11               23.9.2014
Sejkorová Jitka                85 Š.Důl                            7:12               23.9.2013
Suma Jaroslav                  05 ATPOL                         7:12               20.3.2015
Pešlová Iva                      63 Svita                             7:14                21.6.2013
Pešlová Iva                      63 Svitavy                          7:14               22.12.2015
Flídrová Hana                  71 SDH Š.Důl                   7:14                23.9.2013
Havran Miroslav             64 Havran Hejno               7:14                20.3.2015
Kováčová Květa              84 Střítež                            7:15                21.6.2013
Srnská Patricie                 04 Polička                         7:15               20.3.2014
Pešlová Ivana                   63  Svita                            7:16                23.9.2014
Pešlová Iva                       63  Svita                            7:17                20.3.2017
Beneš Tomáš                     05 Střítež                           7:17                24.9.2018
Srnská Patricie                 04 SKI PO                         7:18                21.6.2013
Pešlová Iva                       63 Svita                             7:18                20.3.2014
Klusoň Štěpán                  06 Střítež                           7:18                23.9.2015
Srnská Lucie                    75 SKI PO                         7:20                21.6.2013
Srnský Karel                    75 SKI PO                         7:20                21.6.2013
Klusoň Petr                      69 Střítež                           7:20               23.9.2015
Beneš Tomáš                    05 Střítež                           7:20                21.12.2016
Suma Jaroslav                  05 Střítež                           7:21                20.3.2014
Šrek Ivan                         57 Chaos                             7:21               23.9.2015
Šimůnek Jan                    03 Iscarex                          7:22                21.12.2012
Suma Jaroslav                 81 Střítež                            7:22               20.3.2014
Beneš Jan                        70 Střítež                            7:22               24.9.2018
Šrek Ivan                         57 Střítež                            7:23               20.3.2014
Pešlová Iva                     63 Svita                              7:23                20.3.2018
Cvrčková Jasmína          03 ŠAK Novoborská           7:25               22.9.2016    
Nykl Tomáš                     04 Střítež 69                       7:26               21.6.2012
Šrek Ivan                         57 Střítež                            7:26               20.3.2015
Fialová Tereza                90 Široký Důl                     7:26               22.12.2015
Muffová Kateřina            91 SDH Kamenec              7:27               21.6.2015
Drábek Pavel                  87 Střítež                            7:27               20.3.2017
Jílek Pavel                       69 Sebranice                     7:28                22.9.2016
Slaný Filip                       97Atpol                             7:29                20.3.2012
Zezula Adam                   99 Atpol                             7:29                20.3.2012
Peterková Veronika          84 TJ Svitavy                    7:29               21.12.2013
Mohelník Petr                        Polička                        7:29               23.9.2015
Srnská Veronika              07 FBKS                            7:30                23.9.2015
Šrek Ivan                         57 Střítež                           7:32                21.12.2012
Vejdělková Iva                      Bystré                           7:32                23.9.2015
Drábek Pavel                   87 Střítež                           7:32               22.9.2016
Šrek Ivan                          57 Střítež                           7:32               21.12.2016
Fliedrová Zdenka            80 FBKS                            7:32               20.3.2018
Večeřová Marcela            88 Pohora                         7:35                20.3.2015
Klusoň Štěpán                 06 Střítež                           7:35                 21.6.2015
Klusoň Petr                      69 Střítež                           7:36                21.6.2015
Němcová Magdaléna       74 Atpol                            7:36                 23.9.2015
Pešl František                  01 Svita                             7:37                20.3.2013
Pešlová Ivana                   63 Svita                            7:37                21.12.2014
Němcová Magdaléna      74 Polička                         7:40                 22.9.2016
Kováčová Květa              84 Střítež                           7:41                22.9.2012
Chaloupka Jan                90 Š.Důl                            7:41                21.6.2018
Sauer Martin                    03  Atpol                           7:43                23.9.2014
Mauer Jiří                        02  Pomezí                         7:43               23.9.2014
Suma Jaroslav                  05 Střítež                           7:43               22.12.2015
Štaud Jaroslav                  81 Atpol                            7:45                22.9.2017             
Lorenc Jakub                   01Polička                          7:46                23.9.2013
Stodola Ondřej                81 Atpol                             7:46                22.9.2017
Kvapil Lukáš                   81 Atpol                             7:47                22.9.2017
Vlčková Jana                   93 Š.Důl                            7:48                22.9.2016
Fliedrová Zdeňka            80 FBKS                            7:48                22.9.2017
Flídrová Hana                 71 Š.Důl                            7:49                21.6.2013
Havranová Božena          66 Havran Hejno              7:49                20.3.2015
Šimůnek Jan                    03 Iscarex                         7:50                21.6.2011
Šrek Ivan                         57 Chaos Střítež               7:51                22.12.2015
Nyklová Jana                  09 Střítež                          7:51                 21.6.2018
Nyklová Jana                  78 Střítež                          7:51                 21.6.2018
Kováčová Květa              84 Střítež                          7:53                20.3.2013
Suma Jaroslav                 05 Střítež                          7:55                22.9.2017
Flídrová Hana                 71 Široký Důl                   7:56                22.12.2015
Šimůnek Jan                     03 Iscarex                        7:57                21.12.2013
Burešová Kateřina           93 Jedlová                       7:57                22.12.2015
Fliedrová Adélka             10 FBKS                          7:57                22.9.2017
Havranová Božena           66 Havran Hejno            7:58                21.12.2014
Vostřelová Tereza             04 Střítež                         7:58                22.9.2016
Srnská Michaela              02 Atpol                           7:59                21.12.2013
Havran Miroslav             64 Havran Hejno             7:59                21.12.2014
Šimůnek Jan                    03 Iscarex                         8:00                20.3.2012
Prokop Marek                 04 Střítež                           8:00                22.9.2017
Suma Jaroslav                 05  Střítež                          8:01                21.12.2013
Dostálová Zdena             95 Svita                             8:02                20.6.2016
Havranová Božena         66 HH                                8:02                22.9.2016
Srnská Patricie                04 SKI Polička                 8:04                21.12.2013
Pešlová Ivana                  63 Svita                             8:05                20.3.2013
Srnská Tereza                  98 Polička                         8:05                20.3.2016
Klusoň Štěpán                 06 Střítež                           8:08               20.3.2014
Sejkorová Tereza             86 Polička                         8:08               21.12.2016
Suma Jaroslav                 81 Střítež                           8:09               21.12.2012
Klusoň Petr                      69 Střítež                          8:09                20.3.2014
Šrek Ivan                         57 Střítež                           8:10              21.12.2013
Prokop Marek                 04 Střítež                           8:10               21.6.2018
Srnská Lucie                    75 Medesa                        8:12               20.3.2015
Havranová Božena         66 Hejno Havranů            8:12                20.3.2016
Cvrček Jáchym               10 Atpol                             8:12                22.9.2016
Nyklová Jana                  09 Střítež                           8:13                22.9.2016
Vlčková Zdena                65 Polička                         8:14               23.9.2013
Mikula Martin                 01 Kladno                         8:19                21.6.2014
Šimůnková Zdena           58 Iscarex                         8:20                21.6.2010
Šuterová Kateřina            83 Atpol                           8:20                21.12.2014
Šutera Josef                     79Atpol                            8:20                21.12.2014
Flídrová Hana                 71 Š.Důl                           8:20                21.12.2016
Prokop Marek                  04 Střítež                         8:23                 21.6.2017
Šimůnková Zdena           58 Iscarex                         8:25                21.6.2011
Drašarová Markéta        90 SDH Kamenec            8:25                 20.3.2016
Hermonová Tereza          92 SDH Kamenec            8:26                21.6.2015
Drašarová Lucie             91 Kamenec                     8:29                22.12.2015
Drábek Pavel                  87 Střítež                          8:29                20.3.2016
Drašarová Markéta          90 SDH Kamenec           8:32                23.9.2015
Kučera Ladislav              66 Polička                        8:35                 22.9.2012
Srnská Tereza                  98 Polička                        8:35                 22.12.2015
Srnská Tereza                  98 Bike Sádek                  8:37                21.12.2014
Srnská Veronika               07 Bike Sádek                 8:38                 21.12.2014              
Šimůnková Zdena           58 Iscarex                         8:39                 21.6.2012
Vejdělková Eliška            98 Pohora                        8:40                 20.3.2015
Trnková Ema                   06 Atpol                           8:41                 23.9.2014
Prokop Marek                 04  Střítež                         8:41                 20.3.2018
Cvrček Martin                 79 Atpol                           8:45                 20.3.2016
Cvrček Jáchym               10 Atpol                            8:46                 20.3.2016
Cvrčková Jasmína          03 Střítež 5                       8:48                 22.12.2015
Šimůnek Jan                   49 Iscraex                          8:49                20.3.2012
Šimůnek Jan                   49 Iscarex                          8:49                22.9.2012
Beneš Tomáš                   05 Střítež                           8:50                20.3.2018
Drašarová Lucie             91 SDH Kamenec              8:51               21.6.2015
Flídrová Hana                 71 Široký Důl                    8:52               21.12.2013
Drašarová Markéta          90 SDH Kamenec             8:52               21.6.2015
Drašarová Markéta         90 Kamenec                       8:52               22.12.2015
Nykl Tomáš                      76 Střítež                           8:53                21.6.2018
Cvrček Kristián               14 Planeta Země               8.53                21.6.2018
Šimůnková Zdena           58 Iscarex                           8:59                20.3.2012
Cvrček Jáchym               05 Střítež 5                         9:01                22.12.2015
Procházka Jiří                  03 Pohora                          9:02               21.12.2013
Vejdělková Eliščka           98 Pohora                          9:02               22.12.2015
Lorencová Eliška             03 Polička                         9:06                23.9.2013
Procházka Vojtěch            08 Pohora                         9:08                21.12.2013
Vlčková Zdena                 65 Polička                         9:07                21.12.2013
Vostřelová Slávka            73 Střítež                           9:07                22.9.2016
Srnská Tereza                   98 Polička                         9:09                21.12.2013
Procházka Jiří                   77 Pohora                        9:10                21.12.2013
Srnský Václav                  73 Polička                        9:10                21.12.2013
Srnská Veronika               07 FBKS                           9:12                20.3.2016
Pevný Adam                    06  Střítež                          9:12                20.3.2018
Šimůnková Zdena           58 Iscarex                         9:17                 21.3.2011
Fliedrová Adélka            10 FBKS                           9:21                  20.3.2016
Fliedr Tomáš                  76 FBKS                           9:21                  20.3.2016
Šimůnková Zdena           58 Iscarex                         9:25                 22.9.2012
Srnská Veronika              07 Atpol                            9:26                 23.9.2014
Mohelníková Stanisl.      64 Atpol                            9:26                 23.9.2015
Bulva Michal                   07 Polička                        9:27                 23.9.2014
Doskočilová Nela            05 Opatovec                     9:29                 23.9.2014
Dostál Jan                        08 Bystré                          9:29                 23.9.2014
Dostál Tomáš                   77 Bystré                          9:30                 23.9.2014
Mohelníková Stanislava  64 Atpol                            9:35                 21.6.2015
Červová Julie                   76 Malešice                      9:39                 23.9.2015
Tobiáš Martin                   84 Atpol                           9:39                 21.6.2018
Cvrčková Rozárie            08 Atpol                            10:11               22.9.2016
Cvrček Martin                 79 Atpol                            10:11               22.9.2016
Nečas František              46 Atpol                             10:16              22.9.2016
Nečas František               46 Atpol                           10:21                21.6.2015
Cvrčková Rozárka           08 Střítež 5                      10:30               21.6.2014
Kubálková Aneta             08 Střítež 6                      10:31               21.6.2014
Srnská Veronika              07 Polička                        10:36               23.9.2013
Cvček Jáchym                 10 Střítež 5                       10:52               21.6.2014
Cvrček Martin                 79 ATPOL                        10:53               21.6.2014
Fliedrová Adéla               10 FBKS                          11:21               20.3.2016
Fliedr Tomáš                    76 FBKS                          11:21               20.3.2016
Šuterová Kateřina            83 Atpol                           12:01               21.6.2017
Šutera Josef                     13 Atpol                            12:01               21.6.2017
Tereza                              96 Chaos                          12:04               23.9.2015
Tereza K.                         88 Chaos                           12:05              23.9.2015
Šutera Josef                     79 Atpol                            12:13               21.6.2017
Šutera Matěj                    15 Atpol                            12:13               21.6.2017
Viaen                                    Chaos                           12:20               23.9.2015
Cvrčková Rozárka           08 Střítež 5                       12:39               22.12.2015
Olivová Kateřina             84 Chaos                          12:45               23.9.2015
Jeniffer                             72 Chaos                          12:46               23.9.2015
Fidla                                      Chaos                          12:51               23.9.2015
ČSA + Zebra                         Chaos                          12:53               23.9.2015
Linhartová Nikola            91 Chaos                          13:10               23.9.2015
IE EN                                    Chaos                           13:11               23.9.2015
Fáberová Sophia              05 Borová                        13:53               20.3.2012
Fáber Tomas                    71 Borová                        13:53               20.3.2012
Fáber Niel                        09 Borová                        13:53               20.3.2012
Šutera Josef                     13 Polička                        14:56               20.3.2018
Šutera Josef                     50 Polička                        14:56               20.3.2018
Srnská Amálka                 09 Atpol                           15:36               23.9.20014
Havran Miroslav              37 Havran Hejno            15:48               21.12.2014
Šutera Josef                      79 Atpol                          15:54               20.3.2018
Šutera Matěj                     15 Polička                      15:55               20.3.2018
Samu                                     Chaos                        16:13                23.9.2015
Červ Miloslav                  50 Atpol                          16:45                21.12.2013
Cvrčková Rosárka           08 Střítež 5                      17:17               21.12.2013
Cvrček Jáchym                10 Střítež 5                       17:35               21.12.2013
VAI JU KEY                        Chaos                            21:00              23.9.2015
EMI AI                                 Chaos                           21:20              23.9.2015
Ruller                                  Chaos                           21:21              23.9.2015
NENSI                                 Chaos                           No Time          23.9.2015
 
 
 
 
 

22.10.2018 17:36:23
D.Beny
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one